Superior (Twin/Double)

Chi tiết Phòng

Hướng phòng

Vườn

Diện tích

35m2

Số lượng

12

Loại giường

8 phòng 2 giường – 4 phòng 1 giường

 

Phòng khác