Deluxe (twin/double)

Chi tiết Phòng

Hướng phòng

Vườn

Diện tích

35m2

Số lượng

17

Loại giường

7 phòng 2 giường – 10 phòng 1 giường

Phòng khác