Premium deluxe

Chi tiết Phòng

Hướng phòng

Vườn

Diện tích

35m2

Số lượng

4

Loại phòng

2 người

Phòng khác